A Snapshot of Innovation, Successes & Next Steps - Smart Sustainable Plastics Packaging Challenge Workshop. Cipolwg rhanbarthol ar arloesi, llwyddiannau a’r camau nesaf

Registration is now open for the Smart Sustainable Plastic Packaging workshop on 6th September in Cardiff.

 

Event Details
When

06/09/2022

09.00 - 15.30

Where

Radisson Blu

Share this event

UKRI’s Smart Sustainable Plastic Packaging Challenge (SSPP) is working to make plastic packaging fit for a sustainable future. A £60 million five-year programme, it is the largest and most ambitious UK government investment to date in sustainable plastics research and innovation. It reflects the urgent need for action to reduce the environmental footprint of plastics and eradicate plastic pollution

With a packed agenda, this event will help participants to:

 • Learn about the ground-breaking plastics innovation projects already funded in Wales and across the UK by the SSPP Challenge;
 • Find out about SSPP’s plans for a new £2.5 million funding competition, how to apply and how to access support through KTN;
 • Understand current Welsh Government policy developments and priorities related to plastic packaging waste;
 • Get the low down on the business support available from Innovate Edge for companies looking to innovate and grow in this important space;
 • Hear from and network with other innovators working on plastic packaging waste solutions,
 • Develop collaboration opportunities and partnerships to encourage innovation, knowledge sharing and co-investment opportunities.

Who should attend?

This event is open to any stakeholder in the plastic packaging supply chain interested, involved or innovating in the field of sustainable plastics, including packaging designers and manufacturers, brands and retailers, waste management companies, plastics converters, government and policy representatives, third sector organisations, NGOs, and academic research teams.

Ymunwch â sialens £60 miliwn UK Research & Innovation’s (UKRI) : “Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP)”, KTN, Innovate Edge a WRAP Cymru, i ddysgu am y datblygiadau arloesol diweddaraf mewn plastigion cynaliadwy, cewch fanylion ymlaen llaw am gynlluniau ar gyfer cystadleuaeth ariannu newydd, a mynegwch gymorth ehangach i dyfu eich busnes arloesol.

Am y digwyddiad

Mae Smart Sustainable Plastic Packaging Challenge (SSPP) UKRI yn gweithio tuag at sicrhau bod pecynnau plastig yn addas am ddyfodol cynaliadwy. Fel rhaglen pum mlynedd gwerth £60 miliwn, mae’r rhaglen hon yn yr un mwyaf amwys gyda’n graddfa uchaf y mae Llywodraeth y DU wedi buddsoddi mewn ymchwil plastigion cynaliadwy hyd yma. Adlewyrchai hyn yr angen brys sydd ar gymryd camau tuag at leihau ôl troed amgylcheddol plastigion a dileu llygredd plastig.

Gydag agenda gorlawn, bydd y digwyddiad hwn yn helpu cyfranogwyr i:

 • Dysgu am y prosiectau arloesol ym maes plastigau sydd eisoes wedi’u hariannu yng Nghymru a ledled y DU gan sialens SSPP;
 • Darganfod cynllun SSPP am gystadleuaeth ariannu newydd gwerth £2.5 miliwn, a sut i greu cais a chael cymorth drwy KTN;
 • Deall datblygiadau polisi a blaenoriaethau sy’n ymwneud â gwastraff pecynnu plastig presennol Llywodraeth Cymru;
 • Cael cipolwg ar y fath o gymorth sydd ar gael gan Innovate Edge am fusnesau sydd am arloesi a thyfu o fewn y sector hanfodol hon;
 • Clywed oddi wrth a rhwydweithio gydag arloeswyr eraill sy’n gweithio ar atebion gwastraff pecynnu plastig;
 • Datblygu cyfleoedd a phartneriaethau cydweithio i annog arloesi, rhannu gwybodaeth a chyfleoedd cyd-fuddsoddi.

Pwy ddylai mynychu

Mae’r digwyddiad hon yn agor i unrhyw rhanddeiliaid o fewn y gadwyn gyflenwi pecynnu plastig sydd gyda diddordeb, yn cymryd rhan neu’n arloesi o fewn y maes plastigion cynaliadwy, gan gynnwys dylunwyr a gweithgynhyrchwyr pecynnu, brandiau a manwerthwyr, cwmnïau rheoli gwastraff, trawsnewidwyr plastig, cynrychiolwyr y llywodraeth a pholisi, sefydliadau trydydd sector, cyrff anllywodraethol, ac ymchwilwyr academaidd.

Agenda

Session 1 – Introductions

 • 09:00 – Registration & coffee
 • 09:30 – Welcome & introduction to SSPP challenge & achievements – Paul Davidson
  Innovate UK support – David Cunnah
  IUK Knowledge Transfer Network – Denise Goldsmith
  IUK Knowledge Transfer Adviser – Rob Rolley
  IUK Edge  – Rod Howells
 • 10:20 – Waste, circular economy, resource efficiency – Welsh Gov – Howard Davies
 • 10:35 – Supply Chain Trials – WRAP Cymru- Pauline Vella & Costa Athanatos
 • 10:50 – Coffee Break

Session 2 – Exploration

 • 11:10 – Flexible Plastic Packaging Pilots – WRAP Cymru – Bettina Gilbert
 • 11:25 – Showcase of initiatives, projects, research 5 mins presentations including: Fiberight , Plant Sea Ltd, BioComposites Centre and more tbc
 • 12:15 – Lunch

Session 3 – Networking

 • 13:00 – Briefing on the new SSPP funding competition
 • 14:30 – Extended networking opportunity including x10 spaces for showcasing individual projects/organisations.
 • 15:30 – Close

 

Crynodeb o’r agenda

9.00 – 11.00 Sesiwn 1: Gwybodaeth
Croeso a throsolwg o’r sialens “Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP)”, KTN, Innovate Edge a WRAP Cymru.

11.00 – 12.15 Sesiwn 2: Fforiad
Cyflwyniadau gan rai o’r prosiectau mwyaf cyffrous mewn arloesi plastig.

Cinio 

13.00 – 14.30 Briff am gystadleuaeth ariannu newydd SSPP

14.30 – 15.30 Sesiwn 3: Rhwydweithio
Rhwydweithio ehangach a chyfarfodydd 1-2-1 cyn-archebadwy gyda SSPP, KTN, Innovate Edge, WRAP, a.y.y.b.

Close

Connect with Innovate UK Business Connect

Join Innovate UK Business Connect's mailing list to receive updates on funding opportunities, events and to access Innovate UK Business Connect's deep expertise. Please check your email to confirm your subscription and select your area(s) of interest.